top of page

הצהרת נגישות - מה זה אומר ואיך עושים את זה?

20% מהאוכלוסיה הינם אנשים עם מוגבלויות - אנשים עיוורים, אנשים עם מוגבלות מוטורית,

חולי אפילפסיה, אנשים עם ליקויי ראייה, אנשים מבוגרים ועוד.

בשביל אותם אנשים הגלישה באינטרנט יכולה להיות מאתגרת ולא פשוטה.


אתר מונגש לפי חוק הנגישות הוא אתר שבוצעו בו התאמות לפי תקן 5568.

במסמך זה פירוט ההנחיות הכוללות קישורים להסברים ודוגמאות לביצוע ההנגשה.


מי חייב בנגישות?

1. גוף פרטי הפועל למטרות רווח כמו חברה או עוסק מורשה.

2. משרדים ממשלתיים או רשויות מקומיות.

3. גוף הפועל ללא מטרת רווחה אבל מספק שירות ציבורי, כמו עמותה.


התקנות חלות על שירותים בהיקף גדול והיקף קטן, תוך התחשבות במשאבי נותן השירות. נותני שירות בעלי מחזור כספי נמוך עשויים להיות פטורים מהנגשת האתר שלהם, בשל נטל כלכלי כבד מידי.


התקנות חלות הן על שירותים בהיקף גדול והן על שירותים קטנים בהיקפם, תוך התחשבות במשאבים המצויים בידי נותן השירות. נותני שירותים בעלי מחזור כספי נמוך, עשויים להיות פטורים מהנגשה בשל נטל כלכלי כבד מדי.

מי שמוגדר כ"עוסק פטור" פטור מהנגשת האתר שלו.


ומה עם סרגל נגישות?

לא מעט בעלי אתרים מוסיפים לאתר סרגלי נגישות כאלה ואחרים, המאפשרים נגישות מסוימת. אבל חשוב להדגיש שסרגלים אלו אינם פוטרים מחובת העמידה בכל תקנות הנגישות. אין חובה להשתמש בסרגלי נגישות כלל.


הנגשתם את האתר שלכם?

מעולה, כעת הוסיפו לאתר שלכם הצהרת נגישות

הצהרת הנגישות מפרטת את התאמות הנגישות שנעשו באתר ואת פרטי רכז הנגישות.

שימו לב - אם הנגשתם את האתר שלכם חובה לפרסם הצהרה זו.


* המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי/מקצועי ואין להסתמך עליו.

Comments


עוד מאמרים שיכולים לעניין אתכם :)

bottom of page